Zdravější voda v Hustopečích

Od ledna všichni pijeme kvalitnější vodu než v předchozích letech.

Možná jste si všimli, že voda co nám teče z kohoutků, je jiná. V lednu totiž došlo ke změně složení vody. Původně byly Hustopeče zásobovány převážně z prameniště Vranovice a Nová Ves. Od zvýšení kapacity úpravny vody Zaječí jsme zásobování jen z tohoto kvalitnějšího zdroje. Dle rozborů, které mi poskytnul VaK Břeclav, je voda měkčí a obsahuje daleko méně dusičnanů.

Tvrdost poklesla z 4,14 na 2,85 mmol/l, přičemž doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l. Snížení tvrdosti jistě ocení naše vodovodní baterie, pračky a ledviny. Obsah nezdravých dusičnanů se snížil téměř desetinásobně z 32,5 na 3,61 mg/l. Co se týče obsahu dusičnanů, naše voda nově splňuje limity pro vodu kojeneckou.

Kamil Konečný, předseda místní organizace hnutí ANO

11. 2. 2016