Výkonnost Městského úřadu Hustopeče

Proběhlo srovnání s 12 obcemi podobné velikosti

V lednu prezentovali vedoucí jednotlivých odborů města svoji činnost v přímém srovnání s 12 obcemi podobné velikosti jako Hustopeče. Tento tzv. benchmarking se koná jednou za dva roky. Dovoluji si Vám předložit několik postřehů z této akce. Obecně se dá říci, že hustopečský úřad můžeme pochválit, ve srovnání je většinou nadprůměrný.

Z prezentace správního odboru vyplývá, že ze srovnávaných obcí mámé nejnižší počet úředníků na jednoho obyvatele, z toho 85 % úředníků zajišťuje výkon státní správy (stavební úřad, živnostenský uřad atd.) a jen 15 % výkon samosprávy (obce). Zlepšit bychom se měli pouze v provozních výdajích na jednoho zaměstnance.

Co se týče finančního odboru, máme:

Veškeré výdaje byly ve srovnávání přepočteny na jednoho obyvatele.

Živnostenský úřad jistě nepotěší naše podnikatele s nadprůměrným počtem kontrol aktivních podnikatelů. Máme nadprůměrný počet dětí v mateřských školách na 1000 obyvatel. Stavební úřad provádí nadprůměrný počet úkonů a rozhodnutí.

Co nás může také těšit, že máme nadprůměrně zdravé úředníky a zaměstnance úřadu, kteří mají jednu z nejnižších pracovních neschopností.

Kamil Konečný, předseda místní organizace hnutí ANO

2. 2. 2016