Proběhl sněm oblastní organizace ANO Břeclav

ve čtvrtek 15. ledna v penzionu Rotunda, Břeclav

V polovině ledna jsme se sešli, abychom dle stanov a volebního řádu zvolili předsedu a místopředsedy na další dva roky. Na tomto oblastním sněmu byl znovu zvolen předsedou ANO Břeclav Milan Vojta, M.A.. Dohodli jsem se, že místopředsedové budou dva. Místopředsedou byli poté zvoleni Ing. Martin Marták z Břeclavi a Kamil Konečný z Hustopečí. Následně jsme volili delegáty do krajského a celostátního sněmu hnutí ANO. Jako obvykle následovala diskuze. Setkání s členy břeclavského hnutí ANO bylo příjemné a proběhlo v přátelské atmosféře.

16. 1. 2015