Předali jsme petici ministru dopravy

V pondělí 14.3. 2016 poctil Jihomoravský kraj svojí návštěvou ministr dopravy Ing. Dan Ťok (ANO).

Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme prosadit rekonstrukci protihlukové stěny v Hustopečích, nemohli jsme na jednání s ministrem dopravy v prostorách břeclavské radnice chybět. V doprovodu poslance Miloslava Janulíka (ANO) jsme pana ministra seznámili s problematikou rekonstrukce protihlukové stěny, která lemuje dálnici. Z důvodu její zastaralosti, jsou obyvatelé Hustopečí neúměrně zatěžováni hlukem.

Abychom dali naší žádosti o rekonstrukci řádnou důležitost, předali jsme osobně ministru dopravy petici s 1117 podpisy místních obyvatel. Z této petice je patrné, že rekonstrukce a protažení protihlukové stěny je skutečně zájmem široké veřejnosti.

Jednání byl mimo jiné účasten také pan David Fiala, ředitel ŘSD, kterému pan ministr petici předal. S Ředitelstvím silnic a dálnic Brno jsme v loňském roce již jednali a pan ředitel Fiala je se situací podrobně seznámen.

Děkujeme Ingrid Florusové, která petici zorganizovala, lidem kteří sbírali podpisy na petici a také všem 1117 občanům, kteří své podpisy připojili. Doufáme, že tento krok nás opět o kousek posunul směrem k rekonstrukci stěny.

Kamil Konečný a Richard Homola, radní města Hustopeče

14. 3. 2016