Postavili jsme street workoutové hřiště

Myšlenka vybudovat v Hustopečích street workoutové hřiště, vznikla již před více než dvěma lety ve sluncem rozehřáté posilovně v prostorách krytého koupaliště. Po vzoru měst, kde už podobný park mají, jsem se rozhodl udělat vše proto, aby něco obdobného vzniklo i v Hustopečích.

Následovalo ovšem zamyšlení, kde je v Hustopečích vhodný prostor, pro výstavbu workoutového hřiště. Nápad Kamila Konečného, vybudovat ho při vstupu do areálu koupaliště, se posléze ukázal jako perfektní. Nevyužitá betonová deska prošla rekonstrukcí a na její povrch byla usazena bezpečnostní gumová dopadová plocha, pro případ pádu z klece (sestavě hrazd a cvičebních prvků). Další tři samostatné cvičební stroje byly umístěny do travnaté plochy v její těsné blízkosti.

Hřiště za sebou má první dva měsíce provozu a už v tuto dobu je jasné, že to byl dobrý nápad. Pomalu se začínají utvářet skupinky lidí, kteří chodí pravidelně protáhnout své tělo, neodolají ale ani kolemjdoucí, kteří pouze procházejí kolem do areálu koupaliště.

V dotváření celého prostoru se bude pokračovat v následujících měsících. Kromě již vybudovaných laviček zde v budoucnu vzniknou ostrůvky z kačírku, umožňující přístup k cvičebním prvkům „suchou nohou“, proběhnou ale také drobné terénní úpravy a další. Děkuji touto cestou všem, kteří se na realizaci parku podíleli.

Richard Homola, radní města Hustopeče

26. 8. 2016