Petice podporující rekonstrukci protihlukové dálniční stěny města Hustopeče

Snaha o rekonstrukci protihlukové stěny „z části“ lemující dálnici nad našim městem pokračuje. Po zaslání oficiální žádosti na Ministerstvo dopravy jsme opakovaně navštívili Ředitelství silnic a dálnic, kde jsme osobně předložili veškerá fakta o jejích nedostatcích. Na konci prázdnin jsme u Krajské hygienické stanice požádali o provedení nového kontrolního měření, jelikož se domníváme, že vykázání tranzitu projíždějícího městem přispělo ke zvýšení hluku z dálnice.

Zatím co víme, že nový povrh dálnice je schopen snížit hladinu hluku o cca 2 decibely, o nárůstu hlučnosti díky většímu počtu projíždějících kamionů se pouze domníváme. Jelikož chceme úřadům ukázat, že se problém s hlučností týká opravdu velkého počtu obyvatel a nejde pouze o iniciativu představitelů města, máte i Vy možnost podpořit dobrou věc připojením podpisu na „Petici podporující rekonstrukci protihlukové dálniční stěny města Hustopeče“. Dle slov jedné z iniciátorek Ingrid Florusové, naleznete petici v Turistickém informačním centru, v Centru volného času a městské knihovně. Za Vaše podpisy předem velice děkuji.

Richard Homola, místopředseda ANO Hustopeče

19. 10. 2015