Naši lidé

Hustopeče - seznam našich lidí

Richard Homola

zastupitel a člen rady města Hustopeče, předseda místní organizace hnutí ANO, podnikatel v realitách

Ing. Stanislav Ivičič

zastupitel města Hustopeče, předseda Stavební komise rady města Hustopeče, člen místní organizace hnutí ANO, prodejce nářadí

Leoš Taranza

člen Kontrolního výboru zastupitelstva města Hustopeče, člen místní organizace hnutí ANO, podnikatel v pekařství

Ing. Jitka Hejlová

členka finančního výboru zastupitelstva města Hustopeče, personální manažerka ve výrobní společnosti

Ing. Václav Šafařík

člen Komise pro životní prostředí a zemědělství města Hustopeče, revizor místní organizace hnutí ANO, poradce a podnikatel v ekologii a energetice

Mgr. Tomáš Fabiánek

člen Komise pro územní plánování a rozvoj města Hustopeče, obchodní manažer velkoobchodu

Igor Pokorný

člen sportovní komise rady města Hustopeče, vedoucí oddělení IT

Ing. Eva Bohutínská, DiS

členka Grantové a investiční komise rady města Hustopeče, projektový manažer

Ing. Lenka Valterová

členka komise pro hustopečskou nemocnici, manažer ve farmacii

Mgr. Pavel Schejbal

člen místní organizace hnutí ANO, produktový manažer

Program

1.

RADNICE, DO KTERÉ UVIDÍTE

Jenom transparentní a otevřená radnice, může hrát férovou hru se svými občany. Veškeré smlouvy a důležité dokumenty budou zveřejněny na internetových stránkách města. Naše město se jednou provždy zbaví spekulací o korupci a umožní občanům kdykoliv nahlédnout „pod pokličku“ jeho hospodaření. Jedná se přece také o Vaše město!

2.

ČISTÉ A ZDRAVÉ MĚSTO

Hustopeče jsou tranzitním městem, což nám zajišťuje řadu výhod, ale i zátěž. Je proto nezbytné vybudovat moderní protihlukovou stěnu podél dálnice a omezit kamionovou dopravu projíždějící centrem. Obchvat města bychom chtěli řešit prosazením 2. sjezdu z dálnice. Neméně důležitá je pro nás upravená a udržovaná městská zeleň. Budeme dále vytvářet nové polní cesty s alejemi stromů.

3.

POJĎME DĚTI UČIT SPORTOVAT A BAVIT SE

Nestačí pouze bezhlavě postavit x nesmyslných hřišť. Snížíme poplatky za kroužky na minimální úroveň a zpřístupníme je tak i rodinám s nižším rozpočtem a rodinám sociálně slabým.

4.

ŠKOLKY PRO VŠECHNY

Chceme zvýšit kapacity školek, tak aby vyhověly většímu počtu žadatelů. 

5.

POSTARÁME SE O SENIORY

Otevřeme diskuzi o možnosti vybudování nového„domova pro seniory“ a zasadíme se o jeho postavení. Současné kapacity jsou pro budoucí silné ročníky zcela nedostačující.

Akce

Kontakt

Richard Homola homola.richard@centrum.cz
předseda místní organizace hnutí ANO
775 349 869